"به وبسایت دانشکده فنی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز خوش آمدید"اطلاعیه دانشجویان ورودی جدید برای ثبت نام اینترنتی


دانشجویان دانشکده فنی مهندسی مکانیک در مسابقات المپیاد دانشجویی کشوری خوش درخشیدند.

مسابقات المپیاد دانشجویی هر سال در دو مرحله، مرحله مقدماتی در شمال غرب کشور و مرحله نهایی بصورت سراسری در کل کشور، برگزار می شود. در سال 1397 دانشجویان کارشناسی دانشکده فنی مهندسی مکانیک، در رشته های مهندسی صنایع، مواد و مکانیک رتبه های برتر کشوری به قرار جدول زیر را احراز نمودند.