مدیریت


هیات رئیسه دانشکده متشکل از رئیس دانشکده، معاون آموزشی و اداری مالی، معاون پژوهش و فناوری و مشاوران می باشد.

 

رئیس دانشکده

دکتر موسی رضائی

استاد تمام مهندسی مکانیک،

گرایش طراحی کاربردی

تخصص: دینامیک و ارتعاشات

m_rezaee@tabrizu.ac.ir

041-33392456

رزومه

1492666953-210-b99bf022-6651-497b-ad1d-4648c84ed01b.jpg

 

مسئول دفتر

مهندس بهنام کرم زاده

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

041-33392456 رزومه

 

پیام ریاست دانشکده


 

آخرین ویرایش۱۱ آذر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۴۹۴۸