معاونت آموزشی و اداری مالی


دکتر حسن بیگلری

استادیار مهندسی مکانیک،

گرایش: طراحی کاربردی

تخصص: پاسخ دینامیکی سازه های غیر ایزوتروپیک

(کامپوزیتی، ساندویچی، مواد هوشمند،FGM)

 

hbiglari@tabrizu.ac.ir

041-33392462

       رزومه           

اهداف و وظایف


امور اداری:

انجام مراسلات اداری و هماهنگی دانشکده با سایر واحدهای دانشگاه و رسیدگی به امور اداری کارکنان دانشکدهامور آموزشی:

رسیدگی به امور آموزشی دانشجویان و نظارت بر حسن انجام امور آموزشی از طریق هماهنگی های لازم با معاونت آموزشی دانشگاه

آخرین ویرایش۱۱ آذر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۶۱۷