معاونت پژوهش و فناوری

اهداف و وظایف

 

بخش پژوهش :
 

  • ابلاغ و اطلاع رسانی به گروه­های اموزشی در خصوص بخش نامه­ها و آئین نامه­های مربوط به امور پژوهشی
  • برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشکده جهت رسیدگی به امورات پژوهشی از جمله بررسی و تصویب طرح­های پژوهشی، بررسی و تصویب شرکت اعضاء محترم هیأت علمی در مجامع علمی معتبر جهان، بررسی و تصویب اولیه تالیف یا ترجمه کتاب و . . .
  • هماهنگی و برگزاری سخنرانی­ها، نشست­های علمی و کنفرانس­های ملی و بین المللی