آزمایشگاه‎ها و کارگاه‎ها

دانشکده فنی مهندسی مکانیک دارای کارگاه ها و آزمایشگاه های متعدد آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی است که در ساختمانهای شماره 8، 14 و ساخت و تولید واقع شده اند.

لیست آزمایشگاه های آموزشی، پژوهشی:

1- آزمایشگاه مقاومت مصالح

2- کارگاه ریخته گری

لیست آزمایشگاه های تحقیقاتی: