آزمایشگاه‎ها و کارگاه‎ها

دانشکده فنی مهندسی مکانیک دارای کارگاه ها و آزمایشگاه های متعدد آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی است که

در ساختمانهای شماره 8، 14 و ساخت و تولید واقع شده اند.

 

لیست آزمایشگاه ها وکارگاه های آموزشی، پژوهشی:

1- آزمایشگاه مقاومت مصالح

2- آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات

3- کارگاه اتومکانیک

4-کارگاه ریخته گری

5- آزمایشگاه موتور

6- آزمایشگاه مکانیک سیالات

7- آزمایشگاه ماشین های بخار

8- آزمایشگاه کنترل

9- آزمایشگاه ترمودینامیک و انتقال حرارت

10- کارگاه ماشین ابزار

11- کارگاه جوشکاری و ورقکاری

12-آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک

13- آزمایشگاه توربو ماشین

 

لیست آزمایشگاه های تحقیقاتی:

1- آزمایشگاه مواد مرکب

2- آزمایشگاه هدایت و ناوبری

3- آزمایشگاه CFD

4- آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)

5- آزمایشگاه تحقیقاتی علوم و تکنولوژی مغناطیس

6- آزمایشگاه تحقیقاتی سیالات

 

آخرین ویرایش۱۹ فروردین ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۲۱۲۴