سایت کامپیوتری

 

مدیریت


سرپرست

دکتر حسن بیگلری

استادیار مهندسی مکانیک

گرایش طراحی کاربردی

تخصص: دینامیک سازه های کامپوزیتی

hbiglari@tabrizu.ac.ir

33393061

رزومه

کارشناس

مهندس محمد دیده بانی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

گرایش تبدیل انرژی

تخصص:

@tabrizu.ac.ir

33392467

رزومه

 

سایت کامپیوتری و شبکه اطلاع رسانی دانشکده مهندسی مکانیک عمدتا ٌ بصورت شبکه‌ای در ساختمان شماره 14 متمرکز بوده و علاوه بر آن گروه‌های مهندسی مواد و مهندسی ساخت و تولید نیز سایت‌های جداگانه‌ای در اختیار دارند.

امکانات


 

آخرین ویرایش۲۴ آبان ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۶۴۶