گروه مهندسی مکانیک

مدیریت

مدیر گروه

دکتر تاج بخش نوید چاخرلو

استاد تمام مهندسی مکانیک

گرایش طراحی کاربردی

تخصص: خستگی و شکست اتصالات

tnavid@tabrizu.ac.ir

33392467

رزومه

معاون گروه

دکتر حسن بیگلری

استادیار مهندسی مکانیک

گرایش طراحی کاربردی

تخصص: دینامیک سازه های کامپوزیتی

hbiglari@tabrizu.ac.ir

33392467

رزومه

کارشناس آموزش

مهندس فرهاد فیروزی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

گرایش تبدیل انرژی

تخصص:

33392467 رزومه

تاریخچه گروه مهندسی مکانیک

 

     گروه مهندسی مکانیک برای اولین بار در سال 1348 فعالیت خود را در دانشگاه تبریز آغاز نمود. این گروه علاوه بر پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی، در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری نیز دانشجو می پذیرد. این گروه در مقطع کارشناسی بدون گرایش و در مقطع کارشناسی ارشد شامل چهار گرایش طراحی کاربردی، تبدیل انرژی، هوافضا و سیستم محرکه خودرو می باشد. همچنین در مقطع دکترا پذیرای دانشجو در سه گرایش تبدیل انرژی، طراحی کاربردی-مکانیک جامدات و طراحی کاربردی-دینامیک، کنترل و ارتعاشات است.

تعداد دانشجویان گروه مهندسی مکانیک در نیمسال اول سال تحصیلی 94-1393 ، 873 نفر بوده است که از این تعداد 565 نفر در مقطع کارشناسی، 217 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و 91 نفر در مقطع دکتری مشغول تحصیل بوده اند.

 

جدول گرایش ها و مقاطع تحصیلی و تعداد دانشجویان گروه مهندسی مکانیک

(نیمسال اول 94-1393)

ردیف

نام رشته یا گرایش

مقطع تحصیلی

تعداد دانشجو

1

مکانیک

کارشناسی

565

2

تبدیل انرژی

کارشناسی ارشد

84

3

طراحی کاربردی

کارشناسی ارشد

101

4

سیستم محرکه خودرو

کارشناسی ارشد

15

5

هوا-فضا، سازه های هوافضائی

کارشناسی ارشد

17

6

تبدیل انرژی

دکتری

40

7

طراحی کاربردی –مکانیک جامدات

دکتری

36

8

طراحی کاربردی –دینامیک –کنترل و ارتعاشات

دکتری

15

جمع

873

  

اعضای هیات علمی

وجود اساتید متخصص در تخصصهای مختلف، تنوع فراوانی به دروس آموزشی و موضوعات پژوهشی در این گروه داده است.

ردیف

نام خانوادگی

نام

مرتبه

رشته

1

اتفاق

میر محمد

دانشیار

طراحی کاربردی

2

احقاقی بناب

میر بیوک

دانشیار

تبدیل انرژی

3

اسماعیل زاده

اسماعیل

استاد بازنشسته

 تبدیل انرژی

4

امین فر

حبیب

استاد

تبدیل انرژی

5

باهری اسلامی

سیما

دانشیار

تبدیل انرژی

6

بیگلری

حسن

استادیار

مکانیک - طراحی کاربردی

7

جعفری

محرم

استادیار

مکانیک - تبدیل انرژی

8

جهانی

کمال

دانشیار

مکانیک - طراحی کاربردی

9

حامد

محمدعلی

استادیار

مکانیک - طراحی کاربردی

10

حسن نژاد قدیم

رضا

استادیار

مکانیک - طراحی کاربردی

11

حسنی فرد

سوران

دانشیار

مکانیک - طراحی کاربردی

12

خوشروان آذر

محمد رضا

دانشیار

مکانیک - طراحی کاربردی

13

رضائی

موسی

دانشیار

مکانیک - طراحی کاربردی

15

رضوی

سید اسماعیل

دانشیار

مکانیک - تبدیل انرژی

16

رنجبر قایشقورشاق

سید فرامرز

استادیار

مکانیک - تبدیل انرژی

17

زهساز

محمد

استاد-بازنشسته

مکانیک - طراحی کاربردی

18

سید محمودی

سید محمد

دانشیار

مکانیک - تبدیل انرژی

19

شروانی تبار

محمد تقی

استاد

مکانیک - تبدیل انرژی

20

صادقی

سید مرتضی

استاد

مکانیک - طراحی کاربردی

21

طلعتی

فرامرز

دانشیار

مکانیک - تبدیل انرژی

22

عبدالله زاده بنکدار

علی

مربی -بازنشسته

مکانیک - طراحی کاربردی

23

کیقبادی

جعفر

دانشیار

مکانیک - طراحی کاربردی

24

گروسی

لیلی

استادیار

مکانیک - تبدیل انرژی

25

محمدی کوشا

اسدالله

استادیار-بازنشسته

مکانیک - تبدیل انرژی

26

محمود پور ضیائی

حمید

مربی

مکانیک - طراحی کاربردی

27

نوید چاخرلو

تاجبخش

استاد

مکانیک - طراحی کاربردی

28

وکیلی تهامی

فرید

دانشیار

مکانیک - طراحی کاربردی

29 یاری دریامان مرتضی دانشیار مکانیک - تبدیل انرژی

 

تجهیزات آموزشی و پژوهشی

ردیف

نام آزمایشگاه

1

مقاومت مصالح

2

ترمودینامیک

3

انتقال حرارت

4

مکانیک سیالات

5

دینامیک ماشین و ارتعاشات

6

توربو ماشین

7

ماشین های حرارنی

8

هیدرولیک و پنوماتیک

9

موتور های احتراق داخلی

10

نیروگاه حرارتی

11

کنترل

 

نام کارگاه

ردیف

ریخته گری

1

ماشین ابزار

2

جوشکاری و ورقکاری

3

اتومکانیک

4

 

راهنمای آموزشی ویژه دانشجویان جدیدالورود