دفترچه تلفن

 

ردیف

نام نام خانوادگی

پست سازمانی و یا محل کار

شماره تلفن داخلی

شماره تلفن مستقیم

نمابر

1

دکتر محمدرضا شبگرد

رئیس دانشکده

2477

3356026

3354153

2

دکتر کمال جهانی

معاون پژوهش و فناوری

2477 - 2487

3356026

3354153

3

دکتر مرتضی یاری دریامان

معاون آموزشی،تحصیلات تکمیلی و اداری

2477 - 2462

 

3356026

3354153

4

رضا تجدد

رئیس اداره خدمات اداری و مالی دانشکده و امین اموال

2490

 

3354153

5

بهنام کرم زاده

 مسئول دفتر ریاست دانشکده

2456 – 2477-2465

3356026

3354153

6

نادره آقاجانی

رئیس اداره امور آموزشی

2485

 

3354153

7

رباب نصیری

مسؤول امور دفتری

2490

 

3354153

8

بیتا کاخ­ساز

تایپیست

2490

 

3354153

9

پرویز افرایش

کارشناس خدمات آموزشی ( رشته های مهندسی مکانیک و ساخت و تولید مقطع کارشناسی )

2483

 

3354153

10

محمود عزتی

کاردان امور دانشجوئی

2486

 

3354153

11

زهرا حبیبی

مسؤول دفتر مجله دانشکده

3055

 

 

3354153

12

حسین گوزلی

 

کارشناس خدمات آموزشی گروههای مهندسی مواد و مهندسی صنایع ( مقطع کارشناسی )

2483

3354153

13

مریم بلیلا

مسؤول کتابخانه

2473

 

3354153