دفترچه تلفن

حوزه مدیریت دانشکده :

ردیف

نام نام خانوادگی

پست سازمانی و یا محل کار

شماره تلفن داخلی

شماره تلفن مستقیم

نمابر

1

دکتر موسی رضائی

رئیس دانشکده

2477 - 2456

33356026

33354153

2

دکتر محمد زادشکویان

معاون پژوهش و فناوری

2477 - 2487

33356026

33354153

3

دکتر حسن بیگلری

معاون آموزشی،تحصیلات تکمیلی و اداری

2477 - 2462

 33356026

33354153

4

مهندس بهنام کرم زاده

 مسئول دفتر ریاست دانشکده

2477 - 2456

33356026

33354153

5

رضا تجدد

رئیس اداره خدمات اداری و مالی دانشکده و امین اموال

2490

 

33354153

6

رباب نصیری

مسؤول امور دفتری

2490

 

33354153

7

بیتا کاخ­ساز

تایپیست

2490

 

33354153

8

نادره آقاجانی

رئیس اداره امور آموزشی

2485

 

33354153

9

مهندس حسین گوزلی

 کارشناس خدمات آموزشی گروه مهندسی مکانیک ( مقطع کارشناسی )

2483

 

33354153

10

مهندس پرویز افرایش

کارشناس خدمات آموزشی  رشته مهندسی مکانیک (مقطع ارشد )

2483

 

33354153

11

مهندس فرهاد فیروزی

کارشناس خدمات آموزشی  رشته مهندسی مکانیک (مقطع دکتری )

2467

 

33354153

12

بهروز علیمرادی

 کارشناس خدمات آموزشی گروه مهندسی مواد ( مقطع کارشناسی )

2483

 

 

33354153

13

ابوالفضل خلیلی

 کارشناس خدمات آموزشی گروههای مهندسی مواد و مهندسی ساخت و تولید ( مقاطع ارشد و دکتری )

2483

 

 

14

فاطمه اسدی

 کارشناس خدمات آموزشی گروههای مهندسی ساخت و تولید و مهندسی صنایع ( مقطع کارشناسی )

2485

 

 

15

مهندس محمد دیده بانی

مسؤول IT دانشکده

3050

 

 

16

مریم بلیلا

مسؤول کتابخانه

2473

 

 

17

جبرئیل محمدی فر

کارشناس کتابداری

2473

 

 

18

زهرا حبیبی

مسؤول دفتر مجله

2493

 

 

19

مهندس عیسی مرادی

مسؤول انبار دانشکده

3051

 

 

20

مهندس مهدی بهادری

مسؤول خدمات فنی ساختمان 14

3053

 

 

21

اتاق اساتید مدعو و بازنشسته

-

2486

 

 

22

اتاق دانشجویان دکتری

-

2461

 

 

23

محمد مرندی

انتظامات ساختمان شماره 8

2495

 

 

24

علی جمع

آبدارخانه ساختمان شماره 8

2489

 

 

 

 

گروه آموزشی مهندسی مکانیک :

1

دکتر تاجبخش نوید چاخرلو

مدیر گروه

2467-2492

 

 

2

دکتر حبیب امین فر

عضو هیات علمی

2489

 

 

3

دکتر مرتضی یاری دریامان

عضو هیات علمی

2462

 

 

4

دکتر کمال جهانی

عضو هیات علمی

2487

 

 

5

دکتر مرتضی همایون صادقی

عضو هیات علمی

2474-2466

 

 

6

دکتر موسی رضایی

عضو هیات علمی

2459

 

 

7

دکتر محمد رضا خوشروان آذر

عضو هیات علمی

2484

 

 

8

دکتر سید اسماعیل رضوی

عضو هیات علمی

2480

 

 

9

دکتر لیلی گروسی

عضو هیات علمی

2494

 

 

10

دکتر سیما باهری

عضو هیات علمی

2458

 

 

11

دکتر فرید وکیلی تهامی

عضو هیات علمی

2463

 

 

12

دکتر سوران حسنی فرد

عضو هیات علمی

2460

 

 

13

دکتر محمد تقی شروانی تبار

عضو هیات علمی

3049

 

 

14

دکتر محرم جعفری

عضو هیات علمی

3054

 

 

15

دکتر فرامرز طلعتی

عضو هیات علمی

3056

 

 

16

دکتر میربیوک احقاقی

عضو هیات علمی

3048

 

 

17

دکتر حسن بیگلری

عضو هیات علمی

3061

 

 

18

دکتر محمد علی حامد

عضو هیات علمی

3061

 

 

19

دکتر میر محمد اتفاق

عضو هیات علمی

3057

 

 

20

دکتر رضا حسن نژاد قدیم

عضو هیات علمی

3057

 

 

21

دکتر سید محمد سید محمودی

عضو هیات علمی

3053

 

 

22

دکتر سید فرامرز رنجبر

عضو هیات علمی

3046

 

 

23

دکتر جعفر کیقبادی

عضو هیات علمی

3045

 

 

24

مهندس حمید پور ضیائی

عضو هیات علمی

3821

 

 

25

مهندس فرهاد فیروزی

کارشناس آزمایشگاه دینامیک، کنترل و ارتعاشات

2466

 

 

26

مهندس محمود ایرانیان

کارشناس کارگاه جوشکاری و ورقکاری

3804

 

 

27

مهندس بختیار تقی زاده

کارشناس کارگاه ماشین ابزار

3814

 

 

28

مهندس محمود علی حسین زاده

کارشناس کارگاه ماشین ابزار

3814

 

 

29

مهندس مهدی بهادری

کارشناس آزمایشگاه ماشین های حرارتی و کارگاه اتو مکانیک

3053

 

 

30

مهندس محمدرضا عباسی

کارشناس آزمایشگاه سیالات

3043

 

 

31

مهندس عیسی مرادی

کارشناس آزمایشگاه ترمودینامیک

3051

 

 

32

دکتر غلامرضا مرامی

کارشناس کارگاه ریخته گری

3042

 

 

33

مهندس محمدرحیم کریمانی

کارشناس آزمایشگاه مقاومت مصالح

3059

 

 

34

مهندس محمد دیده بانی

کارشناس آزمایشگاه کاربرد هیدرولیک و پنوماتیک

3049

 

 

 

 

گروه آموزشی مهندسی مواد :

1

دکتر علی رسولی

مدیر گروه

2481

 

 

2

دکتر عباس کیانوش

عضو هیات علمی

2476

 

 

3

دکتر شاهین خامنه اصل

عضو هیات علمی

2469

 

 

4

دکتر محمدتقی همدانی

عضو هیات علمی

2481

 

 

5

دکتر محمد رضوانی

عضو هیات علمی

2475

 

 

6

دکتر مهدی قاسمی کاکرودی

عضو هیات علمی

2470

 

 

7

دکتر حسین آقاجانی

عضو هیات علمی

2469

 

 

8

 دکتر حامد اصغرزاده

عضو هیات علمی

2480

 

 

9

دکتر شهاب خامنه اصل

عضو هیات علمی

2469

 

 

10

دکتر دامادی

عضو هیات علمی

2481

 

 

11

مهندس علی الماسی

کارشناس آزمایشگاه عملیات حرارتی

3815-3816

 

 

12

مهندس فیروز رضائی ­بابره

کارشناس آزمایشگاه سرامیک

3827-3828

 

 

13

مهندس علی حمزه بگی

کارشناس آزمایشگاه عملیات حرارتی

3815-3816

 

 

 

 

گروه آموزشی مهندسی ساخت و تولید :

1

دکتر مهران محبوب خواه

مدیر گروه

3823

 

 

2

دکتر محمد زادشکویان

عضو هیات علمی

3824

 

 

3

دکتر محمدرضا شبگرد

عضو هیات علمی

2456

 

 

4

دکتر  امیر مصطفی پور

عضو هیات علمی

2481

 

 

5

دکتر کریم شلش نژاد

عضو هیات علمی

2475

 

 

6

دکتر مقصود شلوندی

عضو هیات علمی

3807

 

 

7

دکتر وحید پویافر

عضو هیات علمی

3807

 

 

8

مهندس یعقوب سلیمی

کارشناس آزمایشگاه اندازه گیری و کارگاه تولید مخصوص

3829-3830

 

 

9

مهندس رحمان فاضل

کارشناس کارگاه ماشین ابزار

3812

 

 

10

مهندس محمد فرجی

کارشناس کارگاه ماشین ابزار

3812

 

 

11

مهندس مهدی حقی

کارشناس کارگاه CNC

3818

 

 

12

مهندس بهنام کرم زاده

کارشناس آزمایشگاه

2456

 

 

 

 

گروه آموزشی مهندسی صنایع :

1

دکتر جواد نعمتیان

مدیر گروه

2457

 

 

2

دکتر حسن رضازاده

عضو هیات علمی

2482

 

 

3

دکتر غفاری نسب

عضو هیات علمی

2482

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۵ اسفند ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۱۴۴۶