اعضاء هیات علمی

گروه مهندسی مکانیک 

ردیف  نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی تلفن داخلی وبسایت رزومه عکس
1  میرمحمد   اتفاق   دکتری تخصصی    مکانیک ـ عیب یابی سیستم  دانشیار  33393057 لینک دانلود 1492666796-491-fd3e9c98-b25f-4a33-851c-8a4bdf62d286.jpg
2  میربیوک   احقاقی بناب   دکتری تخصصی   مکانیک - تبدیل انرژی  دانشیار  33393048 لینک  
3  سیما   باهری اسلامی   دکتری تخصصی   مکانیک - تبدیل انرژی   دانشیار 33393057 لینک دانلود 1492666823-790-dfc5d8a6-c1cd-4bf4-8b99-67cad3a99e81.jpg
 4  حسن   بیگلری   دکتری تخصصی   مکانیک - سازه های کامپوزیتی  استادیار  33393061 لینک دانلود 1492666756-94.01.14.jpg
5  محرم   جعفری   دکترای تخصصی   مکانیک -تبدیل انرژی   استادیار  33392458 لینک دانلود 1492666876-240-801c0206-9dc6-4bc4-b6db-802f862faa57.jpg
6  کمال   جهانی   دکتری تخصصی   مهندسی هوا فضا   دانشیار  33393044 لینک دانلود 1492666888-588-5c13f67d-0fed-4864-be56-fd25d134511a.jpg
7  محمد علی   حامد   دکتری تخصصی   مکانیک - طراحی کاربردی   استادیار  33393061 لینک دانلود 1492666905-942-e9ebeb4b-6612-46da-9d33-b014fb6e61e7.jpg
8  رضا   حسن نژاد قدیم   دکتری تخصصی    مکانیک - طراحی کاربردی   دانشیار 33393057   دانلود
9  سوران   حسنی فرد   دکتری تخصصی    مکانیک ـ طراحی کاربردی   دانشیار  33393057 لینک دانلود 1492666916-481-d949f220-c254-43eb-ad1e-89c06aa28b23.jpg
 10  محمد رضا   خوشروان آذر   دکتری تخصصی    مکانیک ـ طراحی کاربردی   استاد      دانلود  
11  موسی   رضائی   دکتری تخصصی   مکانیک ـ طراحی کاربردی  استاد 33392459 لینک دانلود 1492666953-210-b99bf022-6651-497b-ad1d-4648c84ed01b.jpg
 12  سید اسماعیل   رضوی   دکتری تخصصی   آیرو دینامیک   استاد  33392480 لینک دانلود 1492666981-787-89438ae9-b88d-4dc6-b040-0b136ebb9b15.jpg
13  سید فرامرز   رنجبرقایش قورشاق   دکتری تخصصی   مکانیک - تبدیل انرژی   دانشیار  33393046 لینک دانلود
14  سید محمد   سیدمحمودی   دکتری تخصصی   مکانیک-تبدیل انرژی  استاد  33392460 لینک دانلود 1492666994-792-a6169fd3-db13-459f-8b84-ff0c8d285a3e.jpg
 15  محمد تقی   شروانی تبار   دکتری تخصصی   مکانیک-تبدیل انرژی   استاد  33393049 لینک دانلود 1492667018-174-d358878b-c033-4c76-a9d8-5f01e96bba45.jpg
 16  مرتضی   صادقی   دکتری تخصصی   مکانیک ـ طراحی کاربردی  استاد  33392466    
17  فرامرز   طلعتی کلاسر   دکتری تخصصی   مکانیک-تبدیل انرژی   دانشیار  33393056 لینک دانلود
18  جعفر   کیقبادی   دکتری تخصصی   مکانیک ـ کنترل و دینامیک   دانشیار  33393045 لینک دانلود
19  لیلی   گروسی فرشی   دکتری تخصصی   مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی   استادیار      دانلود  
20  تاج بخش   نویدچاخرلو   دکتری تخصصی  مکانیک ـ طراحی کاربردی  استاد  33392492   دانلود
 21  فرید   وکیلی تهامی   دکتری تخصصی   مکانیک-تبدیل انرژی   دانشیار  33392463 لینک دانلود 1492668288-05.jpg
22  مرتضی   یاری دریامان   دکتری تخصصی   مکانیک - تبدیل انرژی   استاد       دانلود

 

گروه مهندسی ساخت و تولید

ردیف  نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی تلفن داخلی وبسایت رزومه عکس
1  وحید   پویافر   دکتری تخصصی   مکانیک - ساخت و تولید   استادیار    لینک دانلود 1492666840-826-f182e69a-a661-46d6-b708-5cdfd70ebc71.jpeg
2  محمد   زادشکویان   دکتری تخصصی   مکانیک -آمار   دانشیار    لینک دانلود
3  محمدرضا   شبگرد   دکتری تخصصی   مکانیک -ساخت و تولید   استاد  33393822 لینک دانلود 1492667007-804-ab0eb177-c716-4fbb-816d-3d0d2bf175b2.jpg
 4  کریم   شلش نژاد   دکتری تخصصی   مکانیک -ساخت و تولید  دانشیار    لینک دانلود  
5  مقصود   شلوندی   دکتری تخصصی   مکانیک - ساخت و تولید   استادیار      دانلود  
6  مهران   محبوب خواه   دکتری تخصصی   مکانیک-ساخت و تولید   دانشیار    لینک دانلود 1492667988-03.jpg
 7  امیر   مصطفی پور اصل   دکتری تخصصی    مکانیک-ساخت و تولید    دانشیار    لینک دانلود

 

گروه مهندسی مواد

ردیف  نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی تلفن داخلی وبسایت رزومه عکس
1  حسین   آقاجانی   دکتری تخصصی     مواد-متالورژی  استادیار  33392481 لینک دانلود
2 حامد اصغرزاده  دکتری تخصصی  مواد-متالورژی استادیار   لینک دانلود 1492666809-740-a07cee9b-e24c-4c9e-b924-13823368c8f0.jpg
3  شاهین   خامنه اصل   دکتری تخصصی   متالورژی و مواد   دانشیار    لینک دانلود 1492666928-110-8ad09090-cfd4-444d-8b09-60f7a7ddd84d.jpg
4  شهاب   خامنه اصل   دکتری تخصصی     متالورژی و مواد  استادیار    لینک دانلود  
 5  علی   رسولی   دکتری تخصصی   مواد-خوردگی   استادیار    لینک دانلود
6  محمد   رضوانی   دکتری تخصصی   متالوژی و مواد   استاد    لینک دانلود 1492666969-90-7f4aee4c-3ebe-4c2d-b07a-0f5b928141c6.jpg
7  مهدی   قاسمی کاکرودی   دکتری تخصصی   مواد-سرامیک   دانشیار    لینک دانلود 1492667580-index.jpg
8  عباس   کیان وش   دکتری مهندسی   متالوژی فیزیکی و علم مواد   استاد    لینک دانلود  
 9  محمد تقی   همدانی   دکتری تخصصی   مواد-سرامیک   استادیار       

 

گروه مهندسی صنایع

ردیف  نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی تلفن داخلی وبسایت رزومه عکس
1  حسن   رضا زاده   دکتری تخصصی   مهندسی صنایع - سیستم   استادیار  33392482 لینک دانلود 1492666942-818-7e04a2f9-f679-48b5-9c2d-82721b80745a.jpg
2  نادر   غفاری نسب   دکتری تخصصی    صنایع - مهندسی صنایع   استادیار    لینک دانلود
3  جواد   نعمتیان   دکتری تخصصی   مهندسی صنایع - صنایع  دانشیار   لینک دانلود 1492668105-04.jpg

 

اساتید بازنشسته

ردیف  نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی تلفن داخلی وبسایت رزومه عکس
1  اسماعیل   اسماعیل زاده کندجانی   دکتری تخصصی   مکانیک -تبدیل انرژی   استاد       
2  حبیب   امین فر   دکتری تخصصی   مهندسی هسته ای   استاد  33392491   دانلود
3  محمد على   بانان نوجوان   فوق لیسانس   تحقیق عملیات   مربى         
4  محمد   زهساز   دکتری تخصصی   مکانیک ـ طراحی کاربردی  استاد      دانلود
5  علی   عبداله زاده بنکدار   فوق لیسانس   ماشین سازی   مربی         
6  اسداله   محمدی کوشا   دکتری تخصصی   مکانیک-تبدیل انرژی   استادیار         
7  حمید   محمود پور ضیائى   فوق لیسانس   مکانیک - تبدیل انرژى   مربى         
8  محمد   ملتجی حق   فوق لیسانس   مهندسی متالوژی صنعتی   مربی         

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۹۹۵۸