آزمایشگاه مقاومت مصالح

 

مدیریت

سرپرست

دکتر کمال جهانی

دانشیار مهندسی مکانیک

گرایش سازه های هوافضا

تخصص: طراحی سازه

ka_jahani@tabrizu.ac.ir

33393060

رزومه

کارشناس

مهندس کریمانی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

گرایش طراحی کاربردی

 

   

         

 

معرفی

 

تجهیزات

نام دستگاه مشخصات فنی شرح خدمات عکس

دستگاه تست کشش یونیورسال و تست خستگی 250KN  Zwick

   

دستگاه تست  کشش یونیورسال و تست خستگی  50تنی Amsler

   

دستگاه تست کشش یونیورسال 100KN  Zwick

     

دستگاه تست کشش یونیورسال 6تنی Amsler

     

دستگاه تست  کشش یونیورسال 200تنی Amsler

     

دستگاه تست ضربه Zwick

     

دستگاه تست خزش Amsler

     

دستگاه تست پیچش Avery

     

تجهیزات اندازه گیری کرنشVishay

     

دستگاه سختی سنج

     

اعضای تیم آزمایشگاه

     
     
     

پروژه و فعالیت ها

-

آخرین ویرایش۰۲ بهمن ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۲۱۲