افتخارات دانشکده

در ذیل به اختصار افتخارات دانشکده مکانیک که شامل افتخاراتی است که توسط اساتید، دانشجویان و کادر دانشکده در زمینه های مختلف علمی-فرهنگی به دست آمده است، معرفی میشود.

کارآفرین برتر

پژوهشگر برتر کشوری

دو استاد برجسته دانشکده فنی مهندسی مکانیک (جناب آقایان دکتر سیدمحمودی و دکتر یاری) بر اساس اعلام پایگاه استنادی طلایه داران علم تامسون رویترز (ISI-ESI)، در جمع دانشمندان یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند. این موفقیت و جایگاه بزرگ علمی را به حضور ایشان و جامعه علمی کشور تبریک عرض می نمائیم.       

لینک خبر