شهدای دانشکده


دانشکده فنی مهندسی مکانیک یکی از دانشکده های بزرگ مشهدالشهدای دانشگاه های ایران، یعنی دانشگاه تبریز می باشد که شهدای بزرگی را در طول هشت سال دفاع مقدس به ملت ایران تقدیم نموده است. در ادامه شرح مختصری از زندگی برخی از این عزیزان ارائه میگردد.

آخرین ویرایش۰۱ بهمن ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۷۹۳