شهدای ۲۷ دی ماه سال ۶۵


در شب 27 دی ماه 65، برگ زرینی در تاریخ دانشگاه تبریز ورق خورد و نام آن را با دفاع مقدس و انقلاب اسلامی عجین ساخت. در آن شب دانشکده فنی دانشگاه تبریز مورد بمباران هوایی قرار گرفت که 20 نفر از دانشجویان جان برکف و ایثارگر و دو نفر از کارکنان رزمنده به فیض شهادت نائل آمدند که در یک نگاه بشرح ذیل است:

شهید هاشم اختر شمار

نام پدر: هادی

تاریخ تولد: 1344/11/1

محل تولد: شهرستان رشت

سال ورود به دانشگاه تبریز: 1363

رشته تحصیلی: مکانیک (ساخت و تولید)

شهید عباس ارشدی پور

نام پدر: مرتضی

تاریخ تولد: 1343/5/17

محل تولد: شهرستان اصفهان

سال ورود به دانشگاه تبریز: 1362

رشته تحصیلی: مکانیک (طراحی جامدات)

شهید بیاض علی اسدی فرد

نام پدر: احمد

تاریخ تولد: 1329/6/10

محل تولد: شهرستان تبریز

سال استخدام در دانشگاه تبریز: 1353

پست سازمانی: تکنسین تولید و صنعت

شهید یعقوب اسماعیل زاده جیقه

نام پدر: ولی

تاریخ تولد: 1344/1/31

محل تولد: شهرستان تبریز

سال ورود به دانشگاه تبریز: 1363

رشته تحصیلی: ابزار سازی

شهید سعید امیر خانی

نام پدر: محمد صادق

تاریخ تولد: 1340/1/1

محل تولد: خمینی شهر

سال ورود به دانشگاه تبریز: 1364

رشته تحصیلی: مکانیک (ساخت و تولید)

شهید مهدی امیر کاظمی

نام پدر: غلام حسن

تاریخ تولد: 1344/11/1

محل تولد: شهرستان سبزوار

سال ورود به دانشگاه تبریز: 1363

رشته تحصیلی: ابزار سازی

شهید سید محسن امین جواهری

نام پدر: سید مرتضی

تاریخ تولد: 1344/10/17

محل تولد: شهرستان اصفهان

سال ورود به دانشگاه تبریز: 1363

رشته تحصیلی: برق

شهید مرتضی جابری

نام پدر: ابراهیم

تاریخ تولد: 1343/9/7

محل تولد: شهرستان میانه

سال ورود به دانشگاه تبریز: 1364

رشته تحصیلی: جغرافیای طبیعی

شهید عادل جعفری نویمی پور

نام پدر: محمد

تاریخ تولد: 1343/11/13

محل تولد: شهرستان تبریز

سال ورود به دانشگاه تبریز: 1364

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

شهید ایرج (سجاد) خلوتی

نام پدر: اسحاق

تاریخ تولد: 1337/9/15

محل تولد: شهرستان میاندوآب

سال ورود به دانشگاه تبریز: 1358

رشته تحصیلی: خاکشناسی

شهید حسین رضاپور

نام پدر: نبی

تاریخ تولد: 1346/6/3

محل تولد: شهرستان تبریز

سال ورود به دانشگاه تبریز: 1365

رشته تحصیلی: نقشه برداری

شهید علیرضا رضوانجو

نام پدر: احمد

تاریخ تولد: 1344/6/23

محل تولد: شهرستان تبریز

سال ورود به دانشگاه تبریز: 1364

رشته تحصیلی: ساخت و تولید

شهید مرتضی زمانپور نیاوران

نام پدر: محمدباقر

تاریخ تولد: 1346/1/1

محل تولد: شهر تهران

سال ورود به دانشگاه تبریز: 1364

رشته تحصیلی: ساخت و تولید

شهید حسین شیرین سرند

نام پدر: اکبر

تاریخ تولد: 1344/7/20

محل تولد: شهرستان اهر

سال ورود به دانشگاه تبریز: 1364

رشته تحصیلی: عمران - آب

شهید شیرزاد شریفی

نام پدر: یوسف

تاریخ تولد: 1344/10/10

محل تولد: شهرستان لار

سال ورود به دانشگاه تبریز: 1363

رشته تحصیلی: ابزار سازی

شهید صدیار صفری

نام پدر: یحیی

تاریخ تولد: 1343/7/16

محل تولد: شهرستان کلیبر

سال ورود به دانشگاه تبریز: 1362

رشته تحصیلی: مکانیک – حرارت و سیالات

شهید علی فصیح کجابادی

نام پدر: حبیب

تاریخ تولد:1344/8/1

محل تولد: شهرستان تبریز

سال ورود به دانشگاه تبریز: 1362

رشته تحصیلی: دبیری ریاضی

شهید رحمان قفل گری

نام پدر: کریم

تاریخ تولد: 1343/2/20

محل تولد: شهرستان اهر

سال ورود به دانشگاه تبریز: 1363

رشته تحصیلی: مکانیک – حرارت و سیالات

آخرین ویرایش۲۴ آبان ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۶۵۲