جشن معارفه

هر ساله دانشکده فنی مهندسی مکانیک، با مشارکت گروه ها و انجمن های دانشجویی جلسه ای بابت معارفه دانشجویان جدیدالورود کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا به منظور آشنایی آنها با قوانین و مقررات، اساتید و فضای دانشکده برگزار میکند. در زیر گزارشی تصویری از برخی از این مراسم ها مشاهده می فرمایید.

آخرین ویرایش۲۱ مهر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۰۳۰