سرفصل دروس


در این بخش سرفصل دروس گروه های آموزشی ذیربط در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی ارائه می گردد.

مهندسی مکانیک

مقطع کارشناسی

بدون گرایش-بخش اول

بدون گرایش-بخش دوم

بدون گرایش-بخش سوم

مقطع کارشناسی ارشد و دکترا

طراحی کاربردی و تبدیل انرژی-بخش اول

طراحی کاربردی و تبدیل انرژی-بخش دوم

طراحی کاربردی و تبدیل انرژی-بخش سوم

طراحی کاربردی و تبدیل انرژی-بخش چهارم

مقطع کارشناسی ارشد و دکترا

هوافضا-بخش اول

هوافضا-بخش دوم

مقطع کارشناسی ارشد و دکترا

سیستم محرکه-بخش اول

سیستم محرکه-بخش دوم

سیستم محرکه-بخش سوم

مهندسی ساخت و تولید

مقطع کارشناسی  
مقطع کارشناسی ارشد و دکترا  
مهندسی مواد
مقطع کارشناسی  
مقطع کارشناسی ارشد و دکترا  
مهندسی صنایع
مقطع کارشناسی  
آخرین ویرایش۲۴ آبان ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۳۲۸۷