اطلاعیه های آموزشی


اطلاعیه مهم آموزشی به ترتیب تاریخ عبارتند از:

 

1- تمدید سنوات دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی: دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی که سنوات تحصیلی مجاز آنها در پایان نیمسال اول 98-97 به پایان میرسد، سریعا جهت درخواست تمدید سنوات تحصیلی نیمسال دوم 98-97 به گروه آموزشی مربوطه مراجعه نمایند.

2- مدرک دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی 97: دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی 97 که با فرم معدل ثبت نام نموده اند، بایستی تا آخر آذر ماه مدرک ماقبل خود را به کارشناس مربوطه در اداره آموزش تحویل دهند، در غیر اینصورت از ادامه تحصیل آنها جلوگیری به عمل خواهد آمد.

3- تائیدیه تحصیلی دانشجویان کارشناسی ورودی 97: دانشجویانی که نسبت به درخواست تائیدیه تحصیلی خود اقدام نکرده اند، هرچه سریع تر با در دست داشتن کپی مدرک پیش دانشگاهی به دفاتر پستی مراجعه و تائیدیه تحصیلی خود را درخواست نمایند.

آخرین ویرایش۱۱ آذر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۳۳۶