مشاور فرهنگی


دکتر محمد تقی شروانی تبار

استاد تمام مهندسی مکانیک،

گرایش تبدیل انرژی

تخصص: دینامیک سیالات محاسباتی          

msherv@tabrizu.ac.ir

041-33393049

              رزومه                        

 

معرفی


 

شرح وظایف


 

آخرین ویرایش۱۱ آذر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۶۴۸