ساختار سازمانی


ساختار سازمانی کارکنان، اعضای هیات علمی و بخش های مختلف دانشکده مهندسی مکانیک مطابق نمودار زیر است.

توجه: این قسمت در حال بروزرسانی است.

آخرین ویرایش۲۴ آبان ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۱۴۵