سوال های متداول

در این بخش سوالهای متداول دانشجویان گرامی پاسخ داده می شود.

1- معرفی به استاد چگونه صورت می پذیرد؟

 

2- دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک برای انجام تستهای عملی خود به کجا رجوع نمایند؟

 

3- تعداد نسخه های پایان نامه که باید پرینت شود، چند عدد است؟

 

4- تعداد مقالات مورد نیاز برای دفاع از رساله دکترا چند عدد است؟ در چه سطحی باید باشد؟

 

5- آیا اعمال ماده 18 (جایگزینی نمرات جدید بجای نمرات افتاده قبلی درس) فقط مخصوص دانشجویان شبانه است؟

 

 

 

آخرین ویرایش۰۸ آبان ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۹۳