ساختار سازمانی

تعداد بازدید:۳۴۳۳

ساختار سازمانی کارکنان، اعضای هیات علمی و بخش های مختلف دانشکده مهندسی مکانیک مطابق نمودار زیر است.

توجه: برای دانلود بر روی آن کلیک نمایید.

آخرین ویرایش۰۸ آبان ۱۳۹۸