برگزاری کنفرانس ها

تعداد بازدید:۳۹۱۴

تاکنون چندین کنفرانس در سطح بین المللی و ملی در رشته های مهندسی مکانیک، ساخت و تولید و مواد توسط دانشکده مهندسی مکانیک برگزار شده است که اهم آنها به شرح زیر است:

  • کنفرانس مهندسی مکانیک (سال 1376)
  • کنفرانس شاره ها (سال 1382)
  • کنفرانس ساخت و تولید (1388)
  • کنفرانس پیشرانه (سال 1392)
  • کنفرانس مهندسی مواد (سال 1393)
آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۳۹۷