زبان ها

اخبار تصویری

آشنایی با دانشکده

دانشکده­ ی فنی دانشگاه تبریز در سال ۱۳۳۷ خورشیدی تأسیس و در سال ۱۳۸۲ خورشیدی به سه دانشکده­ ی مستقل فنی مهندسی  مکانیک، فنی مهندسی برق و کامپیوتر و فنی مهندسی عمران تقسیم شد. دانشکده­ ی فنی مهندسی مکانیک پس از ایجاد، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دانشکده‌های دانشگاه تبریز شناخته‌ شد. هم‌اکنون در این دانشکده حدود  1800 نفر دانشجو مشغول تحصیل هستند که از این میان، حدود 1200 نفر در مقطع کارشناسی، 450 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و 150 نفر در مقطع دکترا و 6 نفر پسادکترا هستند. تعداد اعضای هیات علمی دانشکده ­ی فنی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز 47 نفر می باشد که از این تعداد، 12 نفر استاد، 20 نفر دانشیار، 12 نفر استادیار و 1 نفر مربی هستند. تعداد کارکنان دانشکده 37 نفر می باشد. این دانشکده دارای 45 آزمایشگاه و کارگاه است که فعالیت‌های آموزشی و تحقیقاتی در آن‌ها انجام می‌پذیرد.