فلوچارت‌ها و فرم‌های دانشکده

تعداد بازدید:۱۳۱۲۹۲

در این بخش، روندهای آموزشی مورد نیاز دانشجویان در مقطع کارشناسی بصورت نمودار ترسیمی بیان شده است تا دانشجویان گرامی با مطالعه آن و عمل طبق مراحل ذکر شده، موجب تسریع در رسیدگی به امورات آموزشی شوند.

فلوچارت آموزشی مقطع کارشناسی

فلوچارت آموزشی مقطع کارشناسی ارشد

فلوچارت آموزشی مقطع دکتری

برنامه هشت ترمی مقطع کارشناسی:

برنامه چهار ترمی مقطع تحصیلات تکمیلی:

جزوه درس ایمنی، بهداشت HSE


فرم مربوطه را با کلیک بر روی کلمه دانلود بارگیری نمائید:

فرمهای کارشناسی

ردیف عنوان فرم فایل Word فایل PDF
فرم شماره 1 حذف تک درس دانلود دانلود
فرم شماره 2 حذف اضطراری دانلود دانلود
فرم شماره 3 تقاضانامه بررسی مشکلات آموزشی دانشجویان دانلود دانلود
فرم شماره 4 درخواست تغییر رشته (داخل دانشگاه) دانلود دانلود
فرم شماره 5 درخواست تغییر رشته توام با انتقال دانلود دانلود
فرم شماره 6 درخواست معادل سازی دروس (تایپ شود) دانلود دانلود
فرم شماره 7 درخواست مرخصی تحصیلی دانشجویان دانلود دانلود
فرم شماره 8

تسویه حساب دانشجویان دوره کارشناسی 

-

دانلود

فرم شماره 9

گواهی اشتغال به تحصیل دوره کارشناسی

توجه: تایپ شده و پرینت شده به کارشناس مربوطه تحویل شود.

دانلود

دانلود

فرم شماره 10 تغییر دوره از روزانه به شبانه دانلود دانلود
فرم شماره 11 تقاضای امتحان معرفی به استاد دانلود دانلود
فرم شماره 12 درخواست استاد راهنمای پروژه دانلود دانلود
فرم شماره 13 فرم پروپوزال پروژه تخصصی دانلود دانلود
فرم شماره 14 الگوی پروژه تخصصی کارشناسی دانلود دانلود
فرم شماره 15

فرم اعلام آمادگی دفاع و تعیین ممتحن برای پروژه تخصصی کارشناسی

دانلود دانلود
فرم شماره 16 فرم ارزیابی پروژه تخصصی کارشناسی دانلود دانلود
فرم شماره 17 فرم نمره تک درس دانلود دانلود
فرم شماره 18 فرم انتخاب واحد دستی (ویژه تابستان) دانلود دانلود
فرم شماره 19 درخواست دوره کارآموزی دانلود دانلود
فرم شماره 20  فرم ارزیابی دوره کارآموزی دانلود دانلود
فرم شماره 21 فرم ماده 18 آئین نامه 93 کارشناسی دانلود دانلود
فرم شماره 22 تحویل ریز نمرات دانشجویان حین تحصیل دانلود دانلود
فرم شماره 23 درخواست میهمان در ترم تابستانی دانلود دانلود
فرم شماره 24 درخواست خروج از کشور مشمولان با سپرده نقدی دانلود دانلود
فرم شماره 25 تقاضای میهمان به همراه ضمیمه (برای دانشجویانی که بصورت دستی تقاضا می دهند) دانلود دانلود
فرم شماره 26

چک لیست دروس گروه مهندسی مکانیک

چک لیست دروس گروه مهندسی ساخت و تولید

چک لیست دروس گروه مهندسی مواد

چک لیست دروس گروه مهندسی صنایع

-

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

فرم شماره 27

برنامه هشت ترمی گروه مهندسی مکانیک

برنامه هشت ترمی گروه مهندسی ساخت و تولید

برنامه هشت ترمی گروه مهندسی مواد

برنامه هشت ترمی گروه مهندسی صنایع

-

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

فرم شماره 28

چارت آموزشی گروه مهندسی مکانیک

چارت آموزشی گروه مهندسی ساخت و تولید

چارت آموزشی گروه مهندسی مواد

چارت آموزشی گروه مهندسی صنایع

-

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

فرم شماره 29

تقاضای درس از سایر دانشکده ها/گروه ها

دانلود دانلود
فرم شماره 30 تقاضای درس برای دانشجویان دارای مجوز کمیسیون موارد خاص دانلود دانلود
فرم شماره 31

مقررات مربوط به انتخاب واحد 

مقررات مربوط به انتخاب واحد دروس معارف

مقررات مربوط به انتخاب واحد پروژه تخصصی

-

دانلود

دانلود

دانلود

فرم شماره 32 مفقودی کارت دانشجویی - دانلود

فرمهای مقطع کارشناسی ارشد

ردیف عنوان فرم فایل Word فایل PDF
فرم شماره 1 فرم تعیین استاد راهنما دانلود دانلود
فرم شماره 2

گواهی اشتغال به تحصیل دوره کارشناسی ارشد

توجه: تایپ شده و پرینت شده به کارشناس مربوطه تحویل شود.

دانلود دانلود
فرم شماره 3 تقاضانامه بررسی مشکلات آموزشی دانشجویان دانلود دانلود
فرم شماره 4 مفقودی کارت دانشجویی - دانلود
فرم شماره 5 فرم تبصره 1 ماده 16 کارشناسی ارشد دانلود دانلود
فرم شماره 6 فرم گزارش پیشرفت ترمی دانشجویان کارشناسی ارشد - دانلود
فرم شماره 7 فرم درخواست تمدید سنوات - دانلود
فرم شماره 8 فرم پیشنهاد پروپوزال کارشناسی ارشد دانلود دانلود
فرم شماره 9 الگوی تهیه پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود دانلود
فرم شماره 10 فرم درخواست خدمات آزمایشگاهی/ کارگاهی/رایانه ای دانلود دانلود
فرم شماره 11 درخواست حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی در خارج از ساعات اداری دانشکده دانلود دانلود
فرم شماره 12 الگوی پایان نامه ارشد دانلود دانلود
فرم شماره 13 مجوز دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد (تایپ شود) دانلود دانلود
فرم شماره 14 فرم شماره 1- ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد (یک نسخه تایپ شود) دانلود دانلود
فرم شماره 15 فرم شماره 2- ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد (یک نسخه تایپ شود) دانلود دانلود
فرم شماره 16 فرم درخواست رزرو آمفی تئاتر دانلود دانلود
فرم شماره 17 فرم تایید اصلاحات خواسته شده در پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود دانلود
فرم شماره 18

تسویه حساب داخل دانشکده دانشجویان تحصیلات تکمیلی

تسویه کلی دانشگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

-

-

دانلود

دانلود

فرم شماره 19 تعهد اصالت پایان نامه دانلود دانلود

فرمهای مقطع دکتری

ردیف عنوان فرم فایل Word فایل PDF
فرم شماره 1

فرم تعیین استاد راهنما

دانلود دانلود
فرم شماره 2 تقاضانامه بررسی مشکلات آموزشی دانشجویان دانلود دانلود
فرم شماره 3 مفقودی کارت دانشجویی - دانلود
فرم شماره 4 فرم درخواست برگزاری آزمون جامع دکترا (تایپ شود) دانلود دانلود
فرم شماره 5 دعوتنامه اساتید ممتحن آزمون جامع دکترا (تایپ شود) دانلود دانلود
فرم شماره 6 فرم اعلام نمرات آزمون جامع دکترا (تایپ شود) دانلود دانلود
فرم شماره 7 فرم گزارش پیشرفت ترمی دانشجویان دکترا  - دانلود
فرم شماره 8 فرم درخواست تمدید سنوات - دانلود
فرم شماره 9 الگوی تهیه پروپوزال رساله دکترا دانلود دانلود
فرم شماره 10 فرم مجوز برگزاری دفاع از پروپوزال رساله دوره دکتری - دانلود
فرم شماره 11 دعوتنامه اساتید ممتحن جلسه دفاع از پروپوزال دکتری (تایپ شود) دانلود دانلود
فرم شماره 12 صورتجلسه دفاع از پروپوزال دانلود دانلود
فرم شماره 13 فرم مجوز استاد راهنما/مشاور خارج از کشور دانشجویان دکترا (تایپ شود) دانلود دانلود
فرم شماره 14 درخواست حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی در خارج از ساعات اداری دانشکده دانلود دانلود
فرم شماره 15 فرم درخواست اطاق مطالعه دانشجویان دکتری - دانلود
فرم شماره 16 فرم درخواست خدمات آزمایشگاهی/ کارگاهی/رایانه ای دانلود دانلود
فرم شماره 17 فرم تقاضای فرصت کوتاه مدت مطالعاتی دانشجویان دکترا (تایپ شود) دانلود دانلود
فرم شماره 18 الگوی رساله دانلود دانلود
فرم شماره 19 مجوز دفاع رساله دکترا (تایپ شود) دانلود دانلود
فرم شماره 20 دعوتنامه پیش از دفاع رساله دکتری (تایپ شود) دانلود دانلود
فرم شماره 21 دعوتنامه دفاع از رساله دکتری-ممتحنین داخلی (تایپ شود) دانلود دانلود
فرم شماره 22 دعوتنامه دفاع از رساله دکتری-ممتحنین خارجی (تایپ شود) دانلود دانلود
فرم شماره 23 فرم شماره 1- ارزیابی رساله دکترا (یک نسخه تایپ شود) دانلود دانلود
فرم شماره 24 فرم شماره 2- ارزیابی رساله دکترا (یک نسخه تایپ شود) دانلود دانلود
فرم شماره 25 فرم درخواست رزرو آمفی تئاتر دانلود دانلود
فرم شماره 26 فرم حق الزحمه داوران خارجی رساله دکتری دانلود دانلود
فرم شماره 27 فرم تایید اصلاحات خواسته شده در رساله دکتری دانلود دانلود
فرم شماره 28 فرم تعهدنامه اصالت رساله دکترا (تایپ شود) دانلود دانلود
فرم شماره 29

تسویه حساب داخل دانشکده دانشجویان تحصیلات تکمیلی

تسویه کلی دانشگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

-

-

دانلود

دانلود

فرم شماره 30 تعهد اصالت رساله دانلود دانلود

 

قابل توجه دانشجویان محترم مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای دریافت ایمیل دانشگاهی:

جهت استفاده از ایمیل دانشگاهی فرم مربوطه را از اینجا دانلود نموده و به همراه فایل اسکن شده کارت دانشجوئی (با فرمت JPG و حداکثر 200 kb ) به پست الکترونیکی m-didebani@tabrizu.ac.ir  ارسال نمائید.

توضیح: 1- دقت فرمائید فرمت ارسالی فرم درخواست حتما باید در قالب excel باشد و نام هر دو فایل ارسالی (هم فرم و هم اسکن کارت) به نام دانشجو و بصورت انگلیسی باشد.

2- دانشجویان کارشناسی ارشد در آخر نام کاربری خود سال ورود به دانشگاه را حتما ذکر نمایند (مثلا Hadi1400)

3- دانشجویان کارشناسی ارشد ورودیهای قبل از 1400 فقط دو رقم سال ورود خود را ذکر نمایند (مثلا Mahdi99)

آخرین ویرایش۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳