سوال های متداول

تعداد بازدید:۲۰۶۸

در این بخش سوالهای متداول دانشجویان گرامی پاسخ داده می شود.

1- معرفی به استاد چگونه صورت می پذیرد؟

 

2- دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک برای انجام تستهای عملی خود به کجا رجوع نمایند؟

 

3- تعداد نسخه های پایان نامه که باید پرینت شود، چند عدد است؟

 

4- تعداد مقالات مورد نیاز برای دفاع از رساله دکترا چند عدد است؟ در چه سطحی باید باشد؟

 

 

5- شرایط و فرایند معرفی به استاد به چه صورت است؟

 

6- در زمان حذف و اضافه چند درس می توان حذف و چند درس می توان اضافه نمود؟

 

7- در صورت تداخل برنامه امتحانی دو درس، آیا می توان آن دو درس را همزمان انتخاب نمود؟

 

8- شرایط و مدت استفاده از مرخصی تحصیلی چگونه است؟

 

9- شرایط اخذ دروس کارآموزی و پروژه تخصصی کارشناسی به چه صورت است؟

 

10- آیا اعمال ماده 18 (جایگزینی نمرات جدید بجای نمرات افتاده قبلی درس) فقط مخصوص دانشجویان شبانه است؟

 

 

 

آخرین ویرایش۱۰ دی ۱۳۹۸